Diensten

Het zijn de klanten die Custodes vorm geven. Iedere situatie vraagt om een eigen aanpak. Sommige klanten willen een theorieles of een lezing terwijl andere klanten graag fysiek te werk gaan. De ene manier is niet beter dan de andere manier. Het is een kwestie van tijd, geld en verwachte soorten risico’s.

Training op locatie

Iedere werkomgeving vraagt om een andere aanpak van geweld. Sommige mensen werken achter een balie of bureau, anderen werken op straat of zitten in een auto.

Het is erg belangrijk dat je bij het trainen rekening houdt met de omgeving. De omgeving geeft je namelijk beperkingen en mogelijkheden in een zelfverdedigingssituatie. Als je traint in een gymzaal heb je alle ruimte om te manoeuvreren; die ruimte heb je vaak niet in je eigen werkomgeving.

Voor sommige mensen is het daarentegen wel weer handig om te trainen in een trainingzaal. Mensen die op straat werken of werken in de beveiliging kunnen hier bijvoorbeeld baat bij hebben (elk om hun eigen redenen).

Lezingen

Geweld en agressie zijn niet alleen iets om je fysiek tegen te leren verdedigen. Architecten kunnen bij het ontwerp van hun gebouwen rekening houden met agressie en geweld. Politieagenten kunnen er rekening mee houden in hun tactieken en strategieën. Voor iedereen met een openbare taak is het van belang dat ze weten hoe het lichaam reageert op stressvolle situaties.

Over deze onderwerpen, en veel meer, kunnen lessen of lezingen gehouden worden. Een vergadering onder leiding van Custodes is ook een mogelijkheid. Op deze manier kunnen mensen informatie krijgen vanuit een andere invalshoek, namelijk die van iemand met verstand van zelfverdediging en agressie.

Studiedagen/seminars

Een dag(deel) bezig zijn met agressie en geweld in samenleving. Door middel van “lessen en hands on” bezig zijn met zelfverdediging kan een basis worden gelegd voor een dieper begrip van geweld en zelfverdediging.

Voor gevorderden kan een specifiek onderwerp gekozen worden voor de verdieping of verbreding van kennis en vaardigheden.

Cursus/reguliere trainingen

Voor meer diepgang en een bredere kennis over het onderwerp kunnen meerdere lessen, in opvolging van elkaar, gegeven worden. Ook voor het op peil houden van de vaardigheden (of een hele opfriscursus) kunnen een aantal opeenvolgende afspraken gepland worden.

Communicatie-/actieplan

Als een organisatie te maken krijgt met geweld is een goede communicatie van groot belang. Ook een actieplan is erg belangrijk. Iedereen moet weten wat er verwacht wordt van hem of haar en het moet duidelijk zijn voor iedereen dat er een open communicatielijn is naar het bestuur toe en terug naar de werkvloer.

Afhankelijk van hoe ver je wil gaan kan het zo simpel zijn als een lezing over geweld en waarom we open moeten zijn naar elkaar, zodat er geen taboe meer op rust in de organisatie. Als een organisatie beter voorbereid moet zijn kunnen we zelfs denken aan het voorbereiden op hoe de organisatie een slechtnieuwsgesprek afhandelt en zich opstelt naar de media en de hulpdiensten.

Een goed communicatie-/actieplan helpt geweld voorkomen en zorgt voor een soepelere gang van zaken na een nare gebeurtenis.


Wilt U Custodes inhuren neem dan contact op via onze contact pagina.

Heeft U zelf iets in gedachte wat hierboven niet is genoemd en weet U niet of Custodes daarbij helpen kan, neem dan ook gerust contact op met Custodes. Een nieuw avontuur is altijd welkom.